Het conformiteitsattest

25/07/2022 16:48:37

 

Wie een appartement of woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat de eigendom voldoet aan enkele kwaliteitsnormen. Om dit aan te tonen aan potentiële huurders kan men een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente. Wat houdt dit juist in en is dit verplicht?

 

Het attest

Het conformiteitsattest is een officieel document dat u bij uw gemeente (of in sommige gevallen bij Wonen-Vlaanderen) kan aanvragen. Een woningcontroleur van de gemeente voert deze controle uit aan de hand van een technisch verslag. Dit verslag toont aan dat uw woning conform, veilig en gezond genoeg is om te verhuren. Het attest kan niet verleend worden als de woning ongeschikt of onbewoonbaar is of als er onvoldoende rookmelders aanwezig zijn. 

 

Is dit verplicht? 

In bepaalde gemeenten is het attest verplicht. U kan via deze lijst met gemeenten nagaan in welke regio deze regel van toepassing is. Zo werd ook recent Zoutleeuw, Laarne, Wichelen en Wetteren toegevoegd aan de lijst. Daarnaast kan u ook nagaan in welke gemeente u een vergoeding moet betalen voor het attest en waar niet.  Bij inbreuken op deze wetgeving kan er een GAS-boete uitgeschreven worden aan de betrokken verhuurder. 

 

Hoe aanvragen?

U kan een aanvraag indienen bij de burgemeester van de gemeente via een beveiligde zending (aangetekende brief). Na uw aanvraag zal een woningcontroleur langskomen om uw woning te analyseren. Men heeft 60 dagen de tijd om een beslissing te nemen over uw eigendom. Indien deze geweigerd wordt, kan u bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen- Vlaanderen terecht voor een nieuw aanvraag. Dit doet u binnen de 30 dagen na uw eerste aanvraag. De gemeente mag een vergoeding vragen voor het attest. Deze bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal: 

  • 90 euro voor een zelfstandige woning
  • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw

 

Heeft u nog vragen over het verhuren van uw eigendom of wil u graag zonder zorgen verhuren? Onze Urbis Rentmeesters staan klaar om uw verder te helpen en te begeleiden in het verhuren van uw eigendom. 

Contacteer ons via rentmeester@urbis.be of via 09 235 47 00